Ở trạng thái cơ bản cấu hình electron...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electro...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử X là 3s1. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là:

  • A. 11
  • B. 12
  • C. 13
  • D. 14

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

Cấu hình e của X: 1s22s22p63s1 ⇒ số hiệu nguyên tử = 11

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP