Cấu hình nguyên tử của nguyên tố M...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cấu hình nguyên tử của nguyên tố M là...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cấu hình nguyên tử của nguyên tố M là: 1s22s22p63s23p1. Số hạt mang điện trong hạt nhân của M3+

  • A. 16
  • B. 13
  • C. 10
  • D. 23

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: D

M3+: 1s22s22p6
⇒ Số hạt mang điện = 13 +10 = 23

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP