Bán kính của các nguyên tử 12Mg 19K...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Bán kính của các nguyên tử 12Mg, 19...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Bán kính của các nguyên tử 12Mg, 19K và 35Br giảm theo thứ tự là:

  • A. Mg > K > Br
  • B. Br > K > Mg
  • C. K > Br > Mg
  • D. K > Mg > B

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

Mg chu kỳ 2, nhóm IIA; rMg = 0,136 nm
K chu kỳ 3, nhóm IA; rK = 0,203 nm
Br chu kỳ 3, nhóm VIIA; rBr = 0,114 nm

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP