Cho phương trình phản ứng: aFeSO4 + bK2Cr2O7...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Cho phương trình phản ứng: aFeSO4 +...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Cho phương trình phản ứng: aFeSO4 + bK2Cr2O7 + cH2SO4 → dFe2(SO4)3 + eK2SO4 + fCr2(SO4)3 + gH2O. Tỉ lệ a : b là:

  • A. 6 : 1
  • B. 2 : 3
  • C. 3 : 2
  • D. 1 : 6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

PTHH:
6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 7H2O
⇒ Tỉ lệ: a : b = 6 : 1.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP