Cho cấu hình electron nguyên tử của các...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Cho cấu hình electron nguyên tử ...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Cho cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau:
(X): 1s22s22p6. (Y): 1s22s22p63s2. (Z): 1s22s22p3. (T): 1s22s22p63s23p3.
Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

  • A. X là khí hiếm, Z là kim loại.
  • B. Chỉ có T là phi kim.
  • C. Z và T là phi kim.
  • D. Y và Z đều là kim loại.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

(X): 1s22s22p6. ⇒ Ne
(Y): 1s22s22p63s2. ⇒ Mg
(Z): 1s22s22p3. ⇒ F
(T): 1s22s22p63s23p3. ⇒ P

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP