Thủy phân không hoàn toàn peptit Y mạch...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Thủy phân không hoàn toàn pepti...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Thủy phân không hoàn toàn peptit Y mạch hở, thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có chứa các đipeptit Gly-Gly và Ala-Ala. Để thủy phân hoàn toàn 1 mol Y cần 4 mol NaOH, thu được muối và nước. Số công thức cấu tạo phù hợp của Y là

  • A. 3.
  • B. 1.
  • C. 2.
  • D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

nNaOH/nY = 4 ⇒ Y là tetrapeptit

Gly-Gly-Ala-Ala và Ala-Ala-Gly-Gly

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP