Cho 30 gam hỗn hợp hai amin đơn...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Cho 30 gam hỗn hợp hai amin đơn...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Cho 30 gam hỗn hợp hai amin đơn chức tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1,5M, thu được dung dịch chứa 47,52 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là

  • A. 160
  • B. 720.
  • C. 329.
  • D. 320.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1

Đáp án đúng: D

nHCl = (47,52 – 30)/36,5 = 0,48 ⇒ V = 0,48/1,5 = 0,32

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP