Hợp chất H2NCH2COOH có tên gọi là A...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Hợp chất H2NCH2COOH có tên gọi ...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Hợp chất H2NCH2COOH có tên gọi là

  • A. alanin.
  • B. glyxin.
  • C. valin.
  • D. axit glutamic

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP