Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chứ...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X bằng O2, thu được 1,12 lít N2, 8,96 lít CO2 (các khí đo ở đktc) và 8,1 gam H2O. Công thức phân tử của X là

  • A. C3H9N.
  • B. C4H11N.
  • C. C4H9N.
  • D. C3H7N.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

Số mol N chứa trong amin là: (1,12/22,4).2 = 0,1 (mol)

Số mol C chứa trong amin là: 8,96/22,4 = 0,4 (mol)

Số mol H chứa trong amin là: (8,1/18).2=0,9 (mol)

Ta có tỉ lệ:

C : H : N = 0,4 : 0,9 : 0,1 = 4 : 9 : 1

Vậy công thức amin là C4H9N

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP