Công thức phân tử của đimetylamin là A...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Công thức phân tử của đimetylam...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Công thức phân tử của đimetylamin là

  • A. C2H8N2.
  • B. C2H7N.
  • C. C4H11N
  • D. C2H6N2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP