Số liên kết peptit trong phân tử Ala-Gly-Ala-Gly...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Số liên kết peptit trong phân t...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Số liên kết peptit trong phân tử Ala-Gly-Ala-Gly là

  • A. 1.
  • B. 2.
  • C. 3.
  • D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP