Đốt cháy hoàn toàn 12 36 gam amino...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Đốt cháy hoàn toàn 12,36 gam am...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Đốt cháy hoàn toàn 12,36 gam amino axit X có công thức dạng H2NCxHy(COOH)t, thu được a mol CO2 và b mol H2O (b > a). Mặt khác, cho 0,2 mol X vào 1 lít dung dịch hỗn hợp KOH 0,4M và NaOH 0,3M, thu được dung dịch Y. Thêm HCl dư vào Y, thu được dung dịch 75,25 gam muối. Giá trị của b là

  • A. 0,30.
  • B. 0,42.
  • C. 0,48.
  • D. 0,54.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: D

- Số mol H2O > số mol CO2 ⇒ t = 1

- Muối thu được gồm: 0,4 mol KCl, 0,3 mol NaCl và 0,2 mol XHCl

- mmuoi = 0,4.74,5 + 0,3.58,5 + 0,2. (XHCl) = 75,25 ⇒ XHCl = 139,5

⇒ X = 103 (C4H9O2N)

⇒ Số mol X đem đốt = 0,12 ⇒ n H2O = 0,12.9/2 = 0,54

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP