Cho dãy các chất: a NH3 b CH3NH2...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Cho dãy các chất: (a) NH3, (b) ...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Cho dãy các chất: (a) NH3, (b) CH3NH2, (c) C6H5NH2 (anilin). Thứ tự tăng dần lực bazơ của các chất trong dãy là:

  • A. (c), (b), (a).
  • B. (a), (b), (c).
  • C. (c), (a), (b).
  • D. (b), (a), (c).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

Xét 3 chất thấy NH3 sẽ nằm ở giữa ⇒ Loại A, B

Còn b, và c, thì thấy một chất gắn với gốc hidrocacbon no (đẩy electron) làm tăng tính bazơ. Nên lực bazơ của CH3 NH2 sẽ mạnh hơn C6H5NH2 (Gốc -C6H5 vòng hút electron nên lực bazơ yếu hơn)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP