Trong phân tử Gly-Ala amino axit đầu C...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Trong phân tử Gly-Ala, amino ax...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Trong phân tử Gly-Ala, amino axit đầu C chứa nhóm

  • A. NO2.
  • B. NH2.
  • C. COOH.
  • D. CHO.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP