Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chứ...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X bằng O2, thu được 0,05 mol N2, 0,3 mol CO2 và 6,3 gam H2O. Công thức phân tử của X là

  • A. C4H9N.
  • B. C2H7N.
  • C. C3H7N.
  • D. C3H9N.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

Số mol N chứa trong amin là: 0,05 . 2 = 0,1 (mol)

Số mol C chứa trong amin là: 0,3 (mol)

Số mol H chứa trong amin là: (6,3/18).2=0,7 (mol)

Ta có tỉ lệ:

C : H : N = 0,3 : 0,7 : 0,1 = 3 : 7 : 1

Vậy công thức amin là C3H7N

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP