Cho 13 65g hỗn hợp các amin gồm...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Cho 13,65g hỗn hợp các amin gồm...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Cho 13,65g hỗn hợp các amin gồm trimetylamin. metylamin, dimetylamin, anilin tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là

  • A. 22,525
  • B. 22,630
  • C. 22,275
  • D. 22,775

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: D

Tổng quát : R-N + HCl → R-NHCl

Bảo toàn khối lượng : mmuối = mamin + mHCl = 22,775g

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP