Cho 7 3 gam lysin và 15 gam...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Cho 7,3 gam lysin và 15 gam gly...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Cho 7,3 gam lysin và 15 gam glyxin vào dung dịch chứa 0,3 mol KOH, thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m

  • A. 55,600.
  • B. 53,775.
  • C. 61,000.
  • D. 32,250.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

Sau phản ứng thu được 3 muối clo của Gly, Lys và K

m = 0,05.219 + 0,2.111,5 + 0,3.74,5 = 55,6 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP