Glyxin là tên gọi của chất nào sau...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Glyxin là tên gọi của chất nào ...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Glyxin là tên gọi của chất nào sau đây?

  • A. C6H5NH2.
  • B. CH3NH2.
  • C. H2N-CH2-COOH.
  • D. CH3-CH(NH2)-COOH.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP