Cho 2 655 gam amin no đơn chức...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Cho 2,655 gam amin no, đơn chứ...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Cho 2,655 gam amin no, đơn chức, mạch hở X tác dụng với lượng dư dung dich HCl. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu đươc 4,8085 gam muối. Công thức phân tử của X là:

  • A. C3H9N.
  • B. C3H7N
  • C. CH5N.
  • D. C2H7N

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: D

Phương pháp: Bảo toàn khối lượng

Bảo toàn khối lượng: mamin + m­HCl = mmuối

Vì amin đơn chức nên nNH2=namin

⇒nHCl=namin=0,059mol

=> Mamin =45 (C2H7N)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP