Đipeptit X có công thức : H2NCH2CO-NHCH CH3...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Đipeptit X có công thức : H2NCH...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Đipeptit X có công thức : H2NCH2CO-NHCH(CH3)COOH. Tên gọi của X là :

  • A. Gly-Val
  • B. Gly-Ala
  • C. Ala-Gly
  • D. Ala-Val

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP