Chất hữu cơ X có công thức phân...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Chất hữu cơ X có công thức phân...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Chất hữu cơ X có công thức phân tử là C3H9O2N. Biết X tác dụng với NaOH thu được muối Y (chứa C, H, O, Na) và chất Z (có khả năng đổi màu quỳ tím thành màu xanh). Số công thức cấu tạo có thể có của X là

  • A. 5.
  • B. 4.
  • C. 3.
  • D. 2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: B

Các công thức cấu tạo có thể có của X là : HCOONH3-CH2-CH3, HCOONH2(CH3)2, CH3COONH3CH3, C2H5COONH4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP