Số đồng phân amin có công thức phân...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Số đồng phân amin có công thức ...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Số đồng phân amin có công thức phân tử C3H9N là

  • A. 3.
  • B. 4.
  • C. 5.
  • D. 2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: B

1.CH3-CH2-CH2-NH2:propan-1-amin
2.CH3-CH2-NH-CH3:N-metyl-etan-1-amin
3.CH3-CH(CH3)-NH2:propan-2-amin
4.(CH3)3-N: trimetyl amin

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP