Chất nào sau đây không có tính lưỡng...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Chất nào sau đây không có tính ...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính?

  • A. H2N-CH2-COOH
  • B. CH3COONH4
  • C. NaHCO3
  • D. H2N-C6H4-NH2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP