Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợ...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 3 loại amin X,Y, Z bằng một lượng không khí vừa đủ ( trong không khí 1/5 thể tích là oxi, còn lại là nitơ) thu được 26,4 gam CO2, 18,9 gam H2O và 104,16 lít khí N2 (ở đktc). Giá trị của m là

  • A. 13,5.
  • B. 16,4.
  • C. 15,0.
  • D. 12,0.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

Bảo toàn nguyên tố O → nO2 = (2nCO2 + nH2O) :2 = ( 2. 0,6 + 1,05) : 2 = 1,125 mol → nN2 (kk) = 4nO2=4,5 mol

Bảo toàn khối lương → m = 26,4 + 18,9 + 4,65. 28- 4,5.28-1,125.32 = 13,5 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP