Chất X có công thức phân tử C3H9O2N...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Chất X có công thức phân tử C3H...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Chất X có công thức phân tử C3H9O2N, khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thoát ra một chất khí làm xanh quỳ tím ẩm. Số công thức cấu tạo phù hợp với X là

  • A. 4.
  • B. 2.
  • C. 3.
  • D. 1.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

Các công thức thoả mãn là : CH3CH2COONH4, CH3COONH3CH3, HCOONH3CH2CH3, HCOONH2(CH3)2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP