Phát biểu nào sau đây về tính chất...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Phát biểu nào sau đây về tính c...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Phát biểu nào sau đây về tính chất vật lí của amin là không đúng?

  • A. Các amin khí có mùi khai xốc tương tự amoniac, tan nhiều trong nước, độc.
  • B. CH3NH2, (CH3)2NH, (CH3)3N và C2H5NH2 là những chất khí ở điều kiện thường.
  • C. Độ tan trong nước của các amin giảm dần khi số nguyên tử cacbon trong phân tử tăng.
  • D. Ở điều kiện thường, anilin là chất lỏng, không tan trong nước, màu nâu đen.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP