Tiến hành các thí nghiệm sau với dung...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Tiến hành các thí nghiệm s...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Tiến hành các thí nghiệm sau với dung dịch X chứa lòng trắng trứng:

- Thí nghiệm 1: Đun sôi dung dịch X.

- Thí nghiệm 2: Cho dung dịch HCl vào dung dịch X, đun nóng.

- Thí nghiệm 3: Cho dung dịch CuSO4 vào dung dịch X, sau đó nhỏ vài giọt dung dịch NaOH vào.

- Thí nghiệm 4: Cho dung dịch NaOH vào dung dịch X, đun nóng.

- Thí nghiệm 5: Cho dung dịch AgNO3 trong NH3 vào dung dịch X, đun nóng.

Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng hóa học là

  • A. 3.
  • B. 5.
  • C. 2.
  • D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

Lòng trắng trứng chính là protein (polipeptit) => Thể hiện đầy đủ tính chất của polipeptit.

-Thí nghiệm 2 : Phản ứng thủy phân trong môi trường axit.

-Thí nghiệm 3 : Phản ứng màu biure.

-Thí nghiệm 4 : Phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP