Cho 0 11 mol glyxin tác dụng hết...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Cho 0,11 mol glyxin tác dụng hế...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Cho 0,11 mol glyxin tác dụng hết với dung dịch NaOH, thu được m gam muối. Giá trị của m là

  • A. 12,56.
  • B. 14,19.
  • C. 10,67.
  • D. 12,21.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

m=0,11.M=0,11.97=10,67(gam)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP