Phát biểu nào sau đây sai? A Dung...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Phát biểu nào sau đây sai? A. ...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Phát biểu nào sau đây sai?

  • A. Dung dịch axit glutamic làm quỳ tím chuyển màu hồng.
  • B. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức.
  • C. Dung dịch lysin không làm đổi màu phenolphtalein.
  • D. Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa màu vàng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP