Phần trăm khối lượng của nguyên tố oxi...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Phần trăm khối lượng của nguyên...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Phần trăm khối lượng của nguyên tố oxi trong lysin là:

  • A. 35,96%
  • B. 43,54%
  • C. 27,35%
  • D. 21,92%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: D

Lysin : H2N-[CH2]4-CH(NH2)-COOH

=> %mO = 21,92%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP