Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Dãy gồm các chất đều làm giấy q...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là

  • A. phenyl amin, amoniac, natri hiđroxit
  • B. metyl amin, đimetyl amin, natri hiđroxit
  • C. anilin, metyl amin, amoniac
  • D. amoni clorua, metyl amin, natri hiđroxit

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: B

A. phenyl amin (Loại)

C. Anilin (Loại)

D. Amoni clorua (Loại)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP