Để phân biệt 3 dung dịch H2NCH CH3...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Để phân biệt 3 dung dịch H2NCH(...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Để phân biệt 3 dung dịch H2NCH(CH3)COOH, CH3COOH và C2H5NH2 chỉ cần dùng một thuốc thử là

  • A. natri kim loại
  • B. dung dịch HCl
  • C. dung dịch NaOH
  • D. Quỳ tím

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: D

Quì tím:

+) Xanh: Amin có tính bazơ làm quỳ hóa xanh (C2H5NH2)

+) Đỏ: Axit axetic CH3COOH

+) Tím: Số nhóm –NH2 bằng số nhóm –COOH: H2NCH(CH3)COOH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP