Chất nào sau đây là chất điện li...

Chương 1: Sự Điện Li Chất nào sau đây là chất điện li mạnh? A. CH3CO...

0
Chương 1: Sự Điện Li

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

  • A. CH3COOH.
  • B. HF.
  • C. NaCl.
  • D. H2O.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP