Những thí nghiệm nào chứng minh được cấu...

Chương 2: Cacbohiđrat Những thí nghiệm nào chứng minh được cấu tạo ph...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Những thí nghiệm nào chứng minh được cấu tạo phân tử của glucozơ?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Những thí nghiệm chứng minh được cấu tạo phân tử glocozơ:

Glucozơ có phản ứng tráng bạc và bị oxi hóa bởi nước brom tạo thành axit gluconic chứng tỏ phân tử glucozơ có nhóm –CH=O.

Glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam chứng tỏ phân tử glucozơ có nhiều nhóm -OH ở vị trí kề nhau.

Glucozơ tạo este chứa 5 gốc axit CH3COO chứng tỏ phân tử có 5 nhóm –OH.

Khử hoàn toàn glucozơ cho hexan, chứng tỏ phân tử glucozơ có 6 nguyên tử C tạo thành một mạch dài không nhánh.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP