Cho các dung dịch có cùng nồng độ...

Chương 1: Sự Điện Li Cho các dung dịch có cùng nồng độ mol là NaOH, N...

0
Chương 1: Sự Điện Li

Cho các dung dịch có cùng nồng độ mol là NaOH, NaCl, Ba(OH)2, CH3COONa có giá trị pH tương ứng là a, b, c, d. Nhận xét nào sau đây là đúng?

  • A. a > b > c > d.
  • B. d > a > c > b.
  • C. c > a > d > b.
  • D. c > b > a > d.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Nhận xét đúng là: c > a > d > b.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP