Trình bày cách nhận biết các hợp chất...

Chương 2: Cacbohiđrat Trình bày cách nhận biết các hợp chất trong dun...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Trình bày cách nhận biết các hợp chất trong dung dịch của mỗi dãy sau đây bằng phương pháp hóa học:

a. Glucozơ, glixerol, etanol, axit axetic.

b. Fructozơ, glixerol, etanol.

c. Glucozơ, fomandehit, etanol, axit axetic.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Lời giải:

a. Glucozơ, glixerol, etanol, axit axetic

chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP