Este thu được từ cặp chất C6H5OH và...

Chương 1: Este - Lipit Este thu được từ cặp chất C6H5OH và (CH3)2CO (...

0
Chương 1: Este - Lipit

Este thu được từ cặp chất C6H5OH và (CH3)2CO ( điều kiện và nhiệt độ thích hợp) là:

  • A. C6H5COOC2H5
  • B. C6H5COOCH3
  • C. C2H5COOC6H5
  • D. CH3COOC6H5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: D

C6H5OH + (CH3CO)2O → CH3COOC6H5 + CH3COOH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP