Phương trình hóa học nào sau đây không...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Phương trình hóa học nào sau đâ...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Phương trình hóa học nào sau đây không đúng:

  • A. 2CH3NH2 + H2SO4 → (CH3NH3)2SO4.
  • B. 3CH3NH2 + 3H2O + FeCl3 → Fe(OH)3 + 3CH3NH3Cl.
  • C. C6H5NH2 + 2Br2 → 3,5-Brom-C6H3NH2 + 2HBr.
  • D. C6H5NO2 + 3Fe + 7HCl → C6H5NH3Cl + 3FeCl2 + 2H2O.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP