Cho 0 01 mol aminoaxit X phản ứng...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Cho 0,01 mol aminoaxit X phản ứ...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Cho 0,01 mol aminoaxit X phản ứng vừa đủ với 0,01 mol H2SO4 hoặc 0,01 mol NaOH. Công thức chung của X có dạng:

  • A. (H2N)2RCOOH
  • B. H2NRCOOH
  • C. H2NR(COOH)2
  • D. (H2N)2R(COOH)2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

Amino axit phản ứng với H2SO4 theo tỉ lệ 1:1

→ trong phân tử Amino axit có chứa 2 nhóm –NH2 ( Loại B,C)

Amino axit phản ứng với NaOH theo tỉ lệ 1:1

→ trong phân tử Amino axit có chứa 1 nhóm –COOH (Loại D)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP