Công thức của amin chứa 15 05% khối...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Công thức của amin chứa 15,05% ...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Công thức của amin chứa 15,05% khối lượng nitơ là công thức nào sau?

  • A. C2H5NH2
  • B. (CH3)2NH
  • C. C6H5NH2
  • D. (CH3)3N

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

Thử từng đáp án

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP