Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Tổng số proton trong hạt nhân nguyê...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử X và Y là 25. Y thuộc nhóm VIIA. Ở dạng đơn chất X tác dụng với Y. Khẳng định nào sau đây đúng:

  • A. X là kim loại, Y là phi kim
  • B. Y chỉ tạo 1 số oxi hóa trong hợp chất
  • C. Công thức oxit cao nhất của X là X2O
  • D. Công thức oxit cao nhất của Y là Y2O7

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Có pX + pY = 25 và Y thuộc nhóm VIIA.
+) pY = 9 ⇒ pX = 16 (S) ⇒ thỏa mãn
+) pY = 17 ⇒ pX = 8 (O) ⇒ Loại

Đáp án đúng: B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP