Dãy các chất nào sau đây là các...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Dãy các chất nào sau đây là các hợp...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Dãy các chất nào sau đây là các hợp chất ion ?

  • A. NaCl, CaO, NH4Cl.
  • B. AlCl3, HCl, NaOH.
  • C. KNO3, NaF, H2O.
  • D. HNO3, CaCl2, NH4Cl.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

B loại HCl.
C loại nước.
D loại axit HNO3.

Đáp án đúng: A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP