Tiến hành các thí nghiệm sau: a Sục...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) S...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Sục H2S vào dung dịch nước clo.
(b) Sục khí SO2 vào dung dịch thuốc tím.
(c) Cho H2S vào dung dịch Ba(OH)2.
(d) Thêm H2SO4 loãng vào nước Javen.
(e) Đốt H2S trong oxi không khí.
Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hoá – khử là:

  • A. 2.
  • B. 3.
  • C. 4.
  • D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các phản ứng oxi hóa khử là:
(a) H2S + 4Cl2 + 4H2O → 8HCl + H2SO4
(b) 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4
(d) H2SO4 + NaClO + NaCl → Na2SO4 + Cl2 + H2O
(e) H2S + 3/2O2 → SO2 + H2O

đáp án C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP