Cho phương trình: aFe3O4 + bHNO3 → cFe...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Cho phương trình: aFe3O4 + bHNO3 → ...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Cho phương trình: aFe3O4 + bHNO3 → cFe(NO3)3 + dNO + eH2O.
Tỉ lệ a : b là:

  • A. 3 : 28
  • B. 1 : 14
  • C. 3 : 10
  • D. 1 : 3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

đáp án A

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP