Cho anđehit acrylic CH2=CH-CHO phản ứng hoàn toàn...

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic Cho anđehit acrylic (CH2=...

0
Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Cho anđehit acrylic (CH2=CH-CHO) phản ứng hoàn toàn với H2 (dư, xúc tác Ni, to) thu được:

  • A. CH3CH2CH2OH.
  • B. CH2=CH-COOH
  • C. CH3CH2COOH.
  • D. CH3CH2CHO.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

CH3CH2CH2OH.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP