Cho 13 8 gam hỗn hợp gồm axit...

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic Cho 13,8 gam hỗn hợp gồm ...

0
Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Cho 13,8 gam hỗn hợp gồm axit fomic và etanol phản ứng hết với Na dư, thu được V lít khi H2 (đktc). Giá trị của V là:

  • A. 3,36
  • B. 4,48
  • C. 2,24
  • D. 7,84

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

nhh = 13,8 : 46 = 0,3 mol
nH2 = ½ nhh = 0,15 mol
=> V = 3,36 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP