Cho m gam anđehit axetic tác dụng với...

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic Cho m gam anđehit axetic ...

0
Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Cho m gam anđehit axetic tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 32,4 gam Ag kim loại. Giá trị của m là:

  • A. 6.6
  • B. 4,4
  • C. 8,8
  • D. 13,2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

CH3CHO → 2Ag
⇒nCH3CHO=1/2 nAg= m = 6,6 g

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP