Thể tích khí H2 ở điều kiện tiêu...

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic Thể tích khí H2 (ở điều k...

0
Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Thể tích khí H2 (ở điều kiện tiêu chuẩn) vừa đủ để tác dụng với 11,2 gam anđehit acrylic là:

  • A. 0,336 lit.
  • B. 8,96 lit
  • C. 2,24 lit.
  • D. 4,48 lit.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: B

CH2 = CH – CHO + 2H2 → CH3 – CH2 – CH2OH
0,2 0,4
⇒VH2=0,4.22,4=8,96 lit

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP