Cho m gam axit CH3COOH tác dụng vừa...

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic Cho m gam axit CH3COOH tá...

0
Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Cho m gam axit CH3COOH tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 1M . Sau phản ứng thu được dung dịch Y. Tính giá trị của m?

  • A. 12 gam
  • B. 6 gam
  • C. 15 gam
  • D. 18 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O
0,2 0,2
⇒ m = 0,2.69 = 12 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP