Cho hỗn hợp A gồm 0 01 mol...

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic Cho hỗn hợp A gồm 0,01 mo...

0
Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Cho hỗn hợp A gồm 0,01 mol HCHO và 0,02 mol CH3CHO vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn khối lượng Ag thu được là:

  • A. 4,32 gam.
  • B. 6,48 gam
  • C. 12,96 gam.
  • D 8,64 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: D

HCHO → 4Ag
0,01 0,04
CH3CHO → 2Ag
0,02 0,04

mAg= 0,08.108= 8,64

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP